Πολυκατοικία στου Ζωγράφου

Επταώροφη πολυκατοικία 2300 μ2.
Μαρμάρινοι κίονες.
Μαρμάρινα Μπάνια με Ημίλευκο Μάρμαρο Κοζάνης.
Τζάκια από Λευκό Μάρμαρο Κοζάνης.