Κατοικία στου Ζωγράφου

Κατοικία 150 μ2.
Λευκό δάπεδο από Μάρμαρο Κοζάνης.
Τζάκι από Λευκό Μάρμαρο Κοζάνης.
Πάγκος κουζίνας.
Επένδυση μπάνιου με Ημίλευκο Κοζάνης.