Κατοικία στις Αλυκές Βόλου

Κατοικία 175 μ2.
Δάπεδο από Μπεζ Μάρμαρο Κοζάνης Delino (Ντελίνο).
Εσωτερική σκάλα από Μπεζ Μάρμαρο Κοζάνης Delino.
Μαρμάρινη επένδυση μπάνιου με Πράσινο Μάρμαρο Κοζάνης Salomi.
Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων από Μάρμαρο Κοζάνης Λευκό χτυπητό.