Κατοικία στην Κοζάνη

Κατοικία 130 μ2.
Μαρμάρινη σκάλα εξωτερική από Λευκό Μάρμαρο Κοζάνης με επεξεργασία ANTIQUE (αντίκ).
Εσωτερική σκάλα από Πράσινο Μάρμαρο Κοζάνης Salomi.
Επενδύσεις τοίχων από μάρμαρο Salomi.