Κατοικία στην Καρδίτσα

Κατοικία 145 μ2.
Λευκό Μάρμαρο Κοζάνης σε συνδυασμό με όνυχα.