Κατοικία στην Άνω Κηφισιά

Κατοικία 150 μ2.
Επένδυση εξωτερικού τοίχου με σκαπιτσαριστό Λευκό Μάρμαρο Κοζάνης.