Κατάστημα «Τσαλδάρης» – Σύνταγμα

Επένδυση καταστήματος από Μάρμαρο California με επεξεργασία αμμοβολής.