Καλαμάτα ΤΕΙ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το έργο των ΤΕΙ Καλαμάτας επενδύθηκε με Ημίλευκο Μάρμαρο Κοζάνης.
Συνολική ποσότητα μαρμάρων 10.000 μ2