Μνημείο Βαθύλακκος

Μνημείο Πεσόντων.
Μασίφ μαρμάρινες κολώνες ύψους 3 μέτρων.
Σχέδιο, Ήλιος της Μακεδονίας.